Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


226. Tor Bonnier

Helsingborg den 28/1 14.

Kära Tor!

Tro om Förlaget skulle vilja vara så väldigt hyggligt ō sända mig ett ex. af "Vi Bookar"? Stina har varit så full i fan ō utdelat detta lifsens bröd till kvinnor ō barn byggderna rundt, så jag är alldeles utblottad. Och behöfde just nu ett.

Ännu en gång tack för upplysningarna ang. dansken! Jag ska förstås vara försiktig. Men lyckas han verkligen få upp stycket med Manzius i hufvudrollen,[1] så ska jag i alla fall vara karn tacksam – äfven om han snyter mig något.

Hälsningar!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Chefen för Skandinavisk Teaterbyrå i Köpenhamn, Henrik Hennings, gift med den kända skådespelerskan Betty Hennings, föreslog Bergman, att han skulle få rätten att uppföra Lönngången med hustrun och Karl Mantzius i de ledande rollerna – enligt brev till föräldrarna den 24/1 1914. I brevet presenterar Bergman Mantzius som ”Danmarks förnämsta nu lefvande skådespelare – så det vore en uppsättning!” Projektet kom aldrig till utförande.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Hennings, Betty (6)
Hennings, Henrik (5)
Mantzius, Karl (10)

Verk:

Lönngången, drama (14)
Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA