Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


228. Tor Bonnier

[Helsingborg] 18/3 XIV

Kära Tor! Då jag hör att Du – eller Greta? – nämt för Hedberg,[1] att Manzius reflekterar på Löngången, måste jag visst komma med ett beriktigande. Jag vet för närvarande ingenting om Manzius. Hennings tiger på den punkten. Frun vill spela stycket men endast på Det Kongelige ō har därför sänt det till gubben Borchsenius.[2] Ajöken! Visserligen såg jag häromdan i Politiken att gubben älskar många dödsfall i sista akten, men i alla fall – Frun har dessutom utbedt sig ett personligt sammanträffande med mig. Och då jag på grund af en viss själens invaliditet är urståndsatt att sammanträffa, ser det ut som om saken skulle förfalla.

Du är vänlig ō frågar efter en novell för B.M. Ett dylikt attentat har sedan länge varit planlaggdt men först måste jag komma ut på landet. Jag lefver nämligen ännu i den illusionen att landbacken skall kunna åstadkomma någon lindring. Åtminstone för några månader.

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Tor Hedberg, Dramatens dåvarande chef, hade fått dramat Lönngången till genomläsning för eventuellt uppförande 1912. Se brev 189 till Tor Bonnier den 27/10 1912, not 1. Den danske teateragenten Henrik Hennings ville för sin hustrus – skådespelerskan Betty Hennings – räkning få dramat uppfört med den kände karaktärsskådespelaren Karl Mantzius som motspelare. Se brev 226 till Tor Bonnier den 28/1 1914, not 1.

[2] Den danske författaren och kritikern Otto Borchsenius (1844–1925) var en känd introduktör av svensk litteratur i Danmark. Han fungerade som litterär rådgivare vid Det kongelige Teater i Köpenhamn.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Borchsenius, Otto (1)
Hedberg, Tor (36)
Hennings, Betty (6)
Hennings, Henrik (5)
Mantzius, Karl (10)

Verk:

Lönngången, drama (14)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA