Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


230. Tor Bonnier

[Helsingborg april 1914]

B.B! Härmed kontrakt.[1] Har ifyllt fri ex. som förr. Djäfligt väder. Ålderdomskrämpor. Fy Fan. Hoppa i sjön.

Hälsningar.

Din

HjB.

God middag i dag. Supa. Liten ljusning.

Handskrivet visitkort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

På kortet är tryckt Hjalmar Bergmans namn.


[1] Syftar sannolikt på Bergmans översättning av Machiavellis Il Principe/Fursten, Bonniers 1914.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Machiavelli, Nicolò (12)

Verk:

Il Principe/Fursten, översättning (10)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA