Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


231. Alma Hedberg

[Helsingborg 11/4 14][1]

Allt godt i Påsk önskas Eder båda

af Stina ō  Hjalmar!

Vi ska nu flytta från Hlsbg ō det är nog bra. Men vi veta inte hvart ō  det är inte bra.[2]

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Kortet återger ”Mariakyrkans inre” i Helsingborg.


[1] Enligt poststämpel. Kortet är adresserat till H. Fröken Alma Hedberg.

[2] Bergmans flyttade i juni 1914 från Helsingborg och Karl X Gustafsgatan 66 med den vackra utsikten över Öresund till Håknarp i Jönköpingstrakten i Småland.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Hedberg, Alma (18)

Adressat:

Hedberg, Alma (11)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA