Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


233. Tor Bonnier

Helsingborg den 15/5 14

Kära Tor!

Kan närslutna användas i B.M.?[1]

Vi ska snart ge oss ut på upptäcktsfärd. Antagligen hamna vi i en kåk i Småland. Vårt afsked från vattenledning, gas, elektriskt ljus ō W.C. kommer att bli rörande!

Tacksam för snart svar.

Din

Hj Bergman

P.S. Sista arket är som Du ser i två varianter. A är den riktiga, men Stina säger, att publiken skulle finna det "fånigt". Tar Du saken ō delar Du hennes åsikt, så skulle alltså B rycka in i stället.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Åsyftar novellen ”Jörgen Siedels brev”, tryckt i Bonniers Månadshäften, nr 9, 1914. Den ingick senare som sista berättelse i första delen av Komedier i Bergslagen. Två släkter, 1914.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Jörgen Siedels brev/Komedier i Bergslagen I, novell (3)
Två släkter/Komedier i Bergslagen I, roman (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA