Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


234. Anders Österling

Helsingborg den 26/5 XIV

Herr Anders Österling.

Tor Bonnier påstår, att Ni skulle vara hågad prata bort en stund om Italien.[1] Är det så  kunde Ni inte då komma hit ett tag någon af de närmaste dagarna? De närmaste, därför att vi snart ska flytta härifrån. Våningen är upponedvänd, packlårar här o hvar, men det gör Er kanske inte så mycket? Är vädret hyggligt, ska Ni få sitta på en balkong högt opp o titta på hafvet. Och som sagdt resonera om Italien. Vidare ska Ni få ett glas rödt Gensano  billigt, billigt förstås men autentico. Ja, det var visst hela härligheten. Tåg finner Ni nog i tabellen. Vill Ni, så kan Ni ringa upp mig 1717.

Er

Hjalmar Bergman

Skulle Ni vara Italia-förryckt så behöfver Ni inte genera Er för mig. Jag är så tokig, så tokig – –

Handskrivet brev. Originalet finns i Svenska Akademiens arkiv.

Anders Österling (1884–1981), författare, litteraturkritiker och ledamot av Svenska Akademien från 1919. Österling var Akademiens ständige sekreterare 1941–1964. Han var en av de få jämnåriga författarkollegor som Bergman självmant sökte kontakt med. Bägges stora fascination för italiensk miljö och kultur var den utlösande faktorn bakom initiativet. De fortsatta om än sporadiska kontakterna dem emellan innebar främst starka läsupplevelser av varandras verk, redovisade i personliga brev eller offentliga recensioner.


[1] Det var tydligen i första hand det gemensamma Italienintresset som fick Bergman att söka kontakt med Anders Österling. Bergmans var vid den här tiden i färd med att flytta till gården Håknarp i Brötjemark i Småland, som de hyrde av lantbrukaren C.E.Johansson. Både Hjalmar och Stina Bergman trivdes bra på stället, men blev till följd av fadern Claes Bergmans död den 17 februari 1915 tvingade att säga upp kontraktet. I brev den 3/3 1915 till C.E.Johansson framhåller Bergman:”Min hustru ō  jag hade i det längsta hoppats få kvarstanna åtminstone ytterligre ett halft år på Ert vackra Håknarp.”

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Johansson, C.E. (1)
Österling, Anders (48)

Adressat:

Österling, Anders (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA