Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


240. Tor Bonnier

Håknarp, Brötjemark, Jönköping

 1/7 XIV

Kära Tor! För det fall att ryssen[1] åter skulle begära ett svenskt sceniskt mästerverk sänder jag härmed Mizis öfversättning af "Familjen".[2] Manuskriptet är etwas schmutzig[3] men det bör väl en ryss finna hemtrefligt ō bildar dessutom en behaglig kontrast till titeln.

Jag är förnärvarande sysselsatt med omskrifning af Parisina[4] – får se om Hedberg sen känner igen henne – ō känns vid henne. Då ō då kommer min hustru hit ō stryker öfver mig med hvit oljefärg. Hon påstår att det måste torka mellan hvar strykning – eljest vore det ju nog bättre för mig att få det undanstökadt på en gång. Hunden är blåmålad, men har själf gjort sig strimlig [?]. Lyckligtvis har jag i ett skåp hittat en flaska chloroform – det underlättar betydligt.

Och Greta, som får sitta där! Tänk i våras sa' hon åt mig – jag var dock herrskapets gäst – sa hon mig rakt i synen, att jag blifvit tjock. Ja, sådant hämnar sig nog. Fast inte för att jag önskat'na något ont. Jag bär 46 hink. vatten uppför en kulle hvarje kväll. Sista hinken fyller jag med svett.

Tuus

HjB

Författare, Alkoholist, Morfinist, Cloroformist

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Av brev 236 till Gustaf Muck Linden den 29/5 1914, not 4, framgår att förlaget fått en förfrågan om översättningsrättigheter till något av Bergmans verk.

[2] Dramat Familjens renhet i Bergmans tyska översättarinna Mizi Franzos tolkning. Dramat kom aldrig till uppförande under Bergmans levnad, ej heller trycktes det i Tyskland.

[3] etwas schmutzig, ty.,något smutsigt. Ironisk association till dramats titel, Familjens renhet.

[4] Dramat Parisina, i sin första version skrivet vid årsskiftet 1909–1910. Se brev 111 till Tor Bonnier den 28/1 1910 och brev 109, 113 och 114 till August Lindberg den 23/1 1910, 16/2 1910 och mars 1910. Skådespelet hade i oktober 1913 inlämnats till dåvarande Dramatenchefen Tor Hedberg för bedömning. Dramat blev senare efter framstötar från såväl August Lindberg som Tor Bonnier antaget. I samband därmed omarbetades det i sin helhet under perioden den 1–8 juli 1914. I brev till fadern August Lindberg berättar Stina Bergman den 4 juli 1914 om makens entusiasm i samband med omarbetningen av det gamla manuskriptet: ”I morse skalf han i hela kroppen af ifver att få börja.” Hon berättar vidare: ”Där är inlagda några stora folkscener i första akten, som jag tror kunna bli af stark verkan.” I den omarbetade formen uppfördes dramat på Dramaten i Gustaf Muck Lindens regi våren 1915.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Franzos, Marie Mizi (66)
Hedberg, Tor (36)
Lindberg, August (63)
Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Familjens renhet, drama (27)
Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA