Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


241. Marie Mizi Franzos

[Håknarp, Brötjemark mitten av juli 1914]

Kära Fröken Franzos!

Tack för bref ō rec! Egentligen är det Stina, som skall skrifva till Er, men jag måste först säga ett par ord. Beträffande ”Vi Bookar etc”.[1] Jag måste nämligen be Er tänka noga efter, innan Ni ger Er i kast med det arbetet. Dessa 400 sidor måste ju i alla fall taga en betydande tid – och hur pass stora äro utsikterna att få den förlaggd? Visserligen är jag en tämligen kall ō egoistisk person, men tanken att Ni kanske skulle utföra detta dryga arbete förgäfves, ger mig i alla fall en försmak af samvetskval. (Som Ni ser, är det på mig själf ō inte på Ert bästa jag tänker – egoist uti fingertopparna!!)

Allvarsamt sagdt: öfverväg noga chanserna, innan Ni börjar! Boken har visserligen både i Sverige ō Danmark vunnit några entusiastiska beundrare, men knappast någon större spridning. Detta beror väl hufvudsakligast på dess dyrhet (5,50) ō på den förnärvarande tack vare 25öres- och 10öres!![2] böckerna utomordentligt usla svenska bokmarknaden. (Af Alb. B.s samtliga vårböcker – däribland den hos oss så populäre Henning Bergers detektivroman[3] – har icke en enda nått 2dra uppl.) Men kanske lider äfven den tyska bokmarknaden af billighetslitteratur?

Jag sänder en skizz,[4] som åtminstone är kort – i öfrigt är den, hvad titeln angifver. Detta om ”affärerna”.

Hur har Ni det så nära Balkanohyggligheterna?[5] Är Ni rädd? Jag nästan misstänker, att Er fru Mor är en smula rädd. Jag hoppas innerligt att Ni inte måtte råka i krig, men å andra sidan hoppas jag att den vördnadsvärda dubbelmonarkien måtte häfda sin ställning gentemot de osympatiska serberna, ō gentemot ryssarna,[6] som jag hatar (tsardömet nämligen!). Rysslands skyddshelgon har alltid varit den heliga Bluffen – i jämförelse med den ryska bluffen är den amerikanska ett lindebarn. Därför gäller det att inte låta sig förbluffas! Om Ni träffar H. Mjst Kejsaren ō Konungen eller t.ex. grefve Berchthold,[7] så kan Ni gärna säga dem, att det är min åsikt. D.v.s. ifall de skulle fråga –

Lef väl!

Er

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Projektet att översätta Vi Bookar, Krokar och Rothar till tyska kom aldrig att fullföljas. I varje fall publicerades romanen inte i Tyskland under Bergmans livstid.

[2] och 10öres!! är infogat ovanför raden.

[3] Henning Bergers (1872–1927) roman Films, utgiven 1914.

[4] Kan syfta på någon av novellerna ”Damen i svart” eller ”Konstapel William”, bägge publicerade i Hvar 8 dag i april respektive juni 1914.

[5] Bergman syftar här på förspelet till Första världskriget. Skotten i Sarajevo hade fallit den 28 juni och dödat den österrikiske tronföljaren Frans Ferdinand och hans hustru. Mordet utfördes av en 19-årig serbisk student, Gavrilo Princip, medlem av en underjordisk politisk organisation, ”Svarta handen”. Den allmänna europeiska upprördheten över dådet ledde snart till den ”svarta veckan” med början den 23 juli, då notväxlingen mellan Wien och Belgrad förvandlade en regionalt begränsad konflikt till en storkonflikt, där flertalet europeiska stormakter drogs in i det politiska spelet. Till sist var en världskonflikt oundviklig och Första världskriget bröt ut den 1 augusti 1914.

[6] Bergman var medveten om att tsar-Ryssland sedan länge verkat för den panslavistiska saken, bl.a. under de bägge Balkankrigen 1912–1913, och därför var berett att stödja Serbien i konflikten med dubbelmonarkin Österrike-Ungern.

[7] Denna dubbla titel uppbars av Frans Josef II (1830–1916) av Österrike-Ungern, som vid sin sida hade den krigsivrande utrikesministern Leopold von Berchtold (1863–1942), en av dem som genom sina diplomatiska aktioner påskyndade Första världskrigets utbrott.

Personer:

Berchtold, Leopold von (1)
Berger, Henning (5)
Bergman, Stina (287)
Frans Ferdinand, österrik. ärkehertig (1)
Frans Josef, österrik. kejsare (2)
Franzos, Marie Mizi (66)
Princip, Gavrilo (1)

Verk:

Damen i svart, novell (1)
Konstapel William, novell (1)
Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika, roman (28)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA