Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


243. Tor Bonnier

Håknarp den 10/9 XIV

Kära Tor! Ja, nu sänder jag i alla fall ett manuskript till gunstbenäget betittande.[1]

Hälsningar.

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Åsyftar det ursprungliga manuskriptet till Komedier i Bergslagen. Två släkter. som enligt almanackan skrevs under perioden den 14/7–8/9 1914. Se brev 246 till Tor Bonnier den 2/10 1914, not 1. I originalupplagan bar boken denna titel. Den ändrades till Två släkter. Komedier i Bergslagen I i och med tillkomsten av Dansen på Frötjärn och Knutsmässo marknad, som kom att kallas Komedier i Bergslagen II och III.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Dansen på Frötjärn/Komedier i Bergslagen II, roman (13)
Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)
Komedier i Bergslagen I–III, romantrilogi (7)
Två släkter/Komedier i Bergslagen I, roman (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA