Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


244. Marie Mizi Franzos

Håknarp 17/9 XIV

Kära Fröken Franzos!

Om det finns någon möjlighet så låt oss veta hur Ni har det! Det går ej en dag utan att vi undra hur fröken Mizi ō Er Fru Mor befinner Er. Vi följa med allra lifligaste intresse Österrikes ō Tysklands kamp![1] 

Med de hjärtligaste, innerligaste hälsningar från Stina ō Er

Hjalmar Bergman

adr. Håknarp, Brötjemark[2] (Småland) Schweden

Handskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Brevet är föranlett av det nyss utbrutna kriget. I den fortsatta korrespondensen berörs krigshändelserna eller förhållandena för civilbefolkningen i Österrike under kriget förvånansvärt litet.

[2] Understruket med två streck.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA