Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


245. Tor Bonnier

Håknarp den 30/9 XIV

Kära Tor! Som jag i slutet af denna eller början af nästa vecka ämnar anträda en 2-3 veckors fotvandring, blefve jag Dig synnerligen tacksam om Du dessförinnan kunde gifva mig besked beträffande manuskriptet.[1]

Hälsningar!

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Avser. Två släkter. Komedier i Bergslagen I. Arbetet pågick enligt almanackan under perioden den 14/7–8/9 1914.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Två släkter/Komedier i Bergslagen I, roman (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA