Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


248. Ellen Key

Örebro den 13/10 XIV

Fröken Ellen Key!

Den 9de huius[1] bevisade Ni tvenne luffare[2] bra mycken gästfrihet. Jag hoppas, att Ni sedan dess ej saknat några silfverskedar utan att Eder förlust begränsades till en half dag ō en hel duk.[3] För luffarna blef dagen rik på äfventyr alltfrån Vilds[4] första skall till en lindrig vilsegång i skog ō mörker. Nu går färden vidare genom Bergslagen, kanske mot nya äfventyr. Det största, rika, kära var dock ō förblir timmarna i Ellen Keys hem.

Er

Hjalmar Bergman

Min hustru skall nu göra sitt bästa för att reparera min drumlighet med duken.

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] huius, lat., denna, med underförstått mensis, månad.

[2] Paret Bergman fotvandrade från sin dåvarande bostad Håknarp i Småland bl.a. till Ellen Keys Strand i Östergötland.

[3] Bergman råkade spilla vin på en av Ellen Keys middagsdukar, men Stina Bergman, som var en duktig brodös, lyckades med sin konstfärdighet utplåna spåren av denna fadäs. I brev till Bergman den 26/11 1915 berättar Ellen Key, att ”den fina duken kommer på vid fästliga tillfällen, brukas och kommer i lådan ånyo; att slita på den är den för vacker!” Duken finns ännu till beskådande på Strand.

[4] Ellen Keys St Bernhardshund ”Vild”.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Key, Ellen (32)

Adressat:

Key, Ellen (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
248_01.png
248_02.png
248_03.png
248_04.png