Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


250. Tor Bonnier

Håknarp den 28/11 XIV

B.B.

Visserligen väntar den icke för länge, som väntar på något godt. Men jag försäkrar Dig att en 800-kronors-författares väntan på honorar kan kännas en smula långdragen.

Din

HjB.

Handskrivet kortbrev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA