Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


256. Karl Otto Bonnier

Håknarp, Brötjemark (Småland) 5/2 XV

HHerr Bokförläggare

K.O. Bonnier

Stockholm.

Som Tor är borta ō jag inte vet, hvem som redigerar Månadshäftena, ser jag mig tvungen att besvära Chefen själf med ett manuskript ”Mycket väsen –”[1] afsedt för B.M. – om det sedan passar.

Vidare sänder jag en pjes ”Parisina”[2] som, om intet kommer i vägen, skulle få sin premiär å Dramaten i början eller medio af mars. Vill förlaget ta hand om den? I så fall vore det väl lämpligast att den komme ut till premiären?
        Väldigt tacksam om Ni ville ge mig några ord i dessa båda frågor!

Med en vördsam hälsning

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Novellen ”Mycket väsen för ingenting” trycktes i Bonniers Månadshäften, nr 9 och 10, 1915.

[2] Genom bland annat Tor Bonniers förmedling hade Dramatenchefen Tor Hedberg accepterat Bergmans renässansdrama Parisina. Det hade i Gustaf Muck Lindens regi premiär den 28/4 1915 och gick 12 gånger. Parisina utkom på Bonniers förlag i serien Svenska Teatern, nr 354, i april 1915.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Hedberg, Tor (36)
Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Mycket väsen för ingenting, novell (2)
Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA