Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


257. Karl Otto Bonnier

[Örebro den] 17/2 [191]5

HHerr Bokförläggare

K.O. Bonnier

Stockholm.

Tackande för Edra vänliga rader måste jag nu ytterligare besvära Er med denna fråga: Kan ō vill Ni förskottera honorar å något af de insända manuskripten?[1] Jag har nämligen genom min Fars plötsliga frånfälle[2] blifvit ställd inför åtskilliga oförutsedda utgifter.

Tacksamt motseende Edert svar.

Vördsamt

Er

 Hjalmar Bergman

adr. Sparbankshuset

Örebro

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på Claes Bergmans brevpapper.


[1] Gäller novellen ”Mycket väsen för ingenting” och dramat Parisina. Se brev 256 till Karl Otto Bonnier den 5/2 1915, not 1 och 2.

[2] Claes Bergman dog samma dag som brevet skrevs – den 17/2 1915.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Karl Otto (87)

Verk:

Mycket väsen för ingenting, novell (2)
Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA