Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


259. Gustaf Muck Linden

Örebro, Ladugårdsskogen

 4/5 [1915]

Vän Muck! Härhos afbildningen, något åbäkig men kan afskäras.

Anhåller vördsamt om Ditt foto, Din milda blick skall uppmana mig till nya vackra lekfulla kullerbyttor.

Hur går P-a[1] ō hur mår den vackra Caterina? Min hustru blir ursinnig om hon inte får Caterinas porträtt.

Hälsa Rolf.

Din

HjB

Handskrivet korrespondenskort.  Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.

Skrivet på kort med sorgkant.[2] 


[1] Gustaf Lindens regitolkning av det historiska dramat Parisina hade i hög grad uppskattats av Bergman, som till premiären sänt honom blommor som tack med ett visitkort, på vilket det med alludering på ett känt citat från Nya Testamentet stod: ”Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo et tibi dabo maiorem gratitudinem meam”. Fritt översatt: ”Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga, och jag framför till dig min största tacksamhet”. En av de mer framträdande birollerna – Caterina d´Orbizzi – gestaltades i denna uppsättning av Lindens hustru Olga Raphael-Linden. Parisina hade premiär den 28 april 1915 och gick 12 gånger.

[2] Bergmans far avled den 17 februari detta år.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Linden, Gustaf Muck (98)
Raphael-Linden, Olga (34)

Verk:

Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
259_01.png