Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


261. Gustaf Muck Linden

Ladugårdsskogen, Örebro

  15/5 XV.

Kära Linden, Du kunde ha

1) erkändt mottagandet af mitt värdefulla foto.

2) förständigat Din hustru – Du är ju herre i Ditt hus? – att sända min hustru foto.

3) sändt mig Ditt foto.

4) med några vänliga rader om just hvad som hälst blåst ō lättat på det svårmod som är min luft.

Men som Du väl mäktat men ej gittat agera den barmhärtige samariten, vill jag i stället förehålla Dig, hvad som varit Din ovillkorliga skyldighet. Att låta dagens luft- ō belysnings-efekter inträda redan efter Parisinas tredje entré, inte som nu efter hennes – sista sortie. M. l´instructeur et regisseur de la Scandinavie, il faut aussi instruir le bon Dieu![1]

Nu har jag: sprättat ō nedgräft 3 parlass dynga, 4 säckar pudrett, 20 kilo kali-superfosfat, 20 kilo benmjöl vidare satt ō sått potatis, jordärtskockor, kron-dito, morötter, räddisor, sallad, persilja, dill, ärter, böner, rabarber, jordgubbar, 4 sorters lök. Och idag ligger alltsamman under en fot snö. Hvad som är bra för Parisina är inte bra för morötter, min bäste herre, tvärtom.

Lidman[2] har glatt mig med en artikel i ”Hvar 8 Dag”. Den karen har inte bara hufvud, han har också hjärta. Hvilket icke är allom gifvet. Nå, nå, jag menar ingenting illa med det. Emellertid sjunger han en hel hymn till – ”Familjen”! Jag hade lust att skicka den – uppsatsen – till chefen.[3] Apropos, hur förfor Du med then kvinnan, som skref till mig? Jag tänker skicka Hedqvist[4] ”Lönngången”[5] dels af artighet dels emedan han skulle bli djäfligt bra i rollen. Som han förstås aldrig kommer att spela. Därför att Lönngången aldrig kommer upp.

Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur anni[6] –

det ringer, det ringer jämt i mina öron. Fy fan..

Har Du nu något samvete, Muck, så ger Du mig bevis på det. Har Du åter icke något samvete, så ger[7] Du mig bevis på det.

Din

HjB.

Min vördnad för Din Fru!

Handskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.

Skrivet på papper med sorgkant.[8]


[1] Fritt översatt från fr., Herr instruktör och regissör från Skandinavien, man måste också regissera den gode guden!

[2] Författaren Sven Lidman (1882–1960) skrev i maj detta år en erkännsam artikel om Bergmans författarskap – ”Hjalmar Bergman. Ett utkast” i Hvar 8 dag, nr 16, 1915. Där jämför Lidman dramat Familjens renhet – från hösten 1906 – med Frank Wedekinds skådespel FrühlingsErwachen från 1891 med hänvisning till att de bägge behandlar ett utmanande, ”penibelt” ämne. Lidman tillägger att Bergmans text har stora konstnärliga kvaliteter: ”Men alla dessa människor lefva intensivt för åskådaren – lefva dikteriskt – lefva dramatiskt, hafva hvar och en sin egen atmosfär, sin rymd för den lytta själen att röra sig i – hafva, jag vill nästan säga det, hvar och en sin egen stank.”

[3] Dramatenchefen Tor Hedberg.

[4] Skådespelaren Ivan Hedqvist, framgångsrik uttolkare av Furst Niccolòs roll i dramat Parisina.

[5] Dramat Lönngången skrevs sensommaren 1912 i Helsingborg och utgavs i november 1913. Bergman hade tidigare försökt att få Albert Ranft eller Tor Hedberg att uppföra dramat på Svenska teatern respektive Dramaten, men misslyckats.

[6] lat. fras, ur Horatius (65–8 f.Kr.) Carmina, II, 14. Ack Postumus, Postumus, de flyende åren förrinna.

[7] ger är tillskrivet för hand.

[8] Bergmans far avled den 17 februari detta år.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Hedberg, Tor (36)
Hedqvist, Ivan (12)
Horatius, romersk skald (3)
Lidman, Sven (7)
Linden, Gustaf Muck (98)
Ranft, Albert (11)

Verk:

Familjens renhet, drama (27)
Lönngången, drama (14)
Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
261_01.png
261_02.png
261_03.png
261_04.png