Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


262. Tor Bonnier

[Ladugårdsskogen, Örebro] 16/5 XV

Kära Tor, skulle Förlaget vilja till mig afyttra 5 ex. af Parisina till något hyggligt pris? Och i så fall sända dem mot p.f. under min adress, som är

Ladugårdsskogen, Örebro

Där vi för närvarande ådraga oss allehanda allvarliga sjukdomar på grund af en intensiv kyla. +5° inomhus.

Har den rackarn, som skulle köpt "Maria"[1] ej låtit höra af sig?

Hälsningar!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med sorgkant.[2]


[1] Bergmans debutdrama Maria, Jesu moder, 1905. Se brev 260 och 264 till Tor Bonnier den 5/5 1915, not 3, och den 9/6 1915, not 2.

[2] Bergmans far avled den 17 februari detta år.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Maria, Jesu moder, drama (28)
Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA