Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


264. Tor Bonnier

Ladugårdskogen Örebro

 den 9/6 XV

Kära Tor, mina enträgna förfrågningar angående "Maria" framgingo visserligen ur tvingande omständigheter,[1] men åsyftade ingalunda att tubba Dig till en så tvetydig affär. Om herr Lindkvist har för vana att sitta inne, så är det ju föga troligt att han sitter inne med pengar. Jag återsänder därför kr. 105,16 per p.anvisn. samtidigt som jag hjärtligt tackar Dig för välmeningen. Och skulle verkligen herr Lindkvist [2] (apropos så vill jag minnas att han endast bjöd 5%) eller annan bokspekulant uppträda med contantibus in manibus[3] så ber jag Dig inte förglömma den svåra penningtorkan i Nerike. Jag önskar Dig en bättre sommar än den som väntar mig ō förblir

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med sorgkant.[4]


[1] Efter Claes Bergmans död den 17 februari 1915 förlorade Bergman i samband med arvskiftet en enligt honom själv till fadern utlånad förmögenhet på 50 000 kronor. Se brev 265 till Tor Bonnier den 4/8 1915. Bouppteckningen visade ett underskott på 120 000 kronor. En urarva konkurs kunde undvikas genom att Bergmans svåger Fredrik von Friesendorff övertog såväl tillgångar som skulder.

[2] Bergman efterfrågar resultatet av det eventuella köp av Maria, Jesu moder, 1905, som nämns i brev 260 och 262 till Tor Bonnier den 5/5 1915 och 16/5 1915. Den här omnämnde Lindkvist, som tydligen haft något att göra med affären, är oidentifierad.

[3] Skämtsam ordlek utifrån latinets in manibus–tillhanda – kontanter i handen.  

[4] Bergmans far avled i februari detta år.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Maria, Jesu moder, drama (28)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA