Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


267. Tor Bonnier

Ladugårdskogen Örebro 27/8 XV

Kära Tor, i "Rosa"[1] äro nu 3 1/2 ark strukna. Räcker det? Önskar ni boken i manuskript?

Din

HjB.

Handskrivet kortbrev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Tor Bonnier hade i brev till Bergman den 14/8 1915 frågat om Stina Bergman var intresserad av att påta sig arbetet med att förkorta och bearbeta en tidigare översättning av Louisa M. Alcotts (1832–1888) ungdomsroman Rosa eller de åtta kusinerna. Hon åtog sig arbetet och detta blev inledningen till en rad uppgifter av samma karaktär för Bonniers förlag.

Personer:

Alcott, Louisa (1)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA