Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


268. Tor Bonnier

Ladugårdsskogen, ÖREBRO den 30/8 XV

H.Herr Bokförläggare

TOR BONNIER

Stockholm.

B.B. Hemställer härmed till Dig och förlaget, huruvida Ni skulle kunna utbetala något av honoraret för "Dansen" [1] i förskott? Jag inser visserligen det olämpliga i min begäran, men som jag förut nämt för Dig äro omständigheterna brydsamma, varför den rysliga Ananke[2] får ta min skuld.

Tacksam för svar,

Din

Hjalmar Bergman

Hur önskar Ni det betr. Rosa?[3]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller sannolikt berättelsen ”Dansen på Frötjärn”, som enligt almanackan skrevs under perioden den 5/5–31/7 1915 och som ingår i volymen Dansen på Frötjärn. Komedier i Bergslagen II, som utsändes från förlaget i november 1915.

[2] Grekisk ödesgudinna.

[3] Se brev 267 till Tor Bonnier den 27/8 1915, not 1.

Personer:

Ananke, grek. ödesgudinna (1)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Dansen på Frötjärn/Komedier i Bergslagen II, novell (4)
Dansen på Frötjärn/Komedier i Bergslagen II, roman (13)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA