Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


   269. Tor Bonnier

Ladugårdsskogen, Örebro 3/9 XV

H Herr Bokförläggare

Tor Bonnier

Stockholm.

B.B. Härmed kontraktet och kvitto på pengarna, för vilka jag blev Dig synnerligen tacksam.

I Rosa[1] strykes ytterligare ett halvt ark – hoppas att han inte blir alltför krigsinvalidisk.

Vi funderade ett tag på att komma upp till födelsedagen i dag, [2] men dels fattades kovan, dels hörde vi sen att han i dag skulle resa in. Möjligen komma vi upp något i nästa vecka. Stina vill gärna träffa honom. Att döma av brev från Stinas mamma skulle tillståndet ej blott vara dåligt utan överhängande. Det strider tyckes mig mot föregående beskrivningar från i sommar.

Hälsningar.

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med sorgkant.[3]


[1] Se brev 267 till Tor Bonnier den 27/8 1915, not 1.

[2] Svärfadern August Lindbergs näst sista födelsedag den 3 september. Han dog den 18/11 1916.

[3] Bergmans far avled den 17 februari detta år.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Tor (348)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA