Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


272. Åke Bonnier

ÖREBRO den 25/11 XV

H. Herr Bokförläggare

Åke Bonnier

Stockholm.

Bäste herr Bonnier,

jag återsänder härmed korr.[1] utan att ha vidtagit de ändringar, Tor ansåg önskvärda. De skulle nämligen bli så pass genomgripande att jag måste ha minst ett korr. till. Vilket – efter vad Ni upplyser mig om – tiden icke medger.

Första berättelsens titel är Ung dam försvunnen från Stockholm.

Andra berättelsen avsändes i morgon. Titel. Aktstycken rörande Elvira Hagens försvinnande.

Författaren heter Holger Brate. Men anser Ni det icke på det hela taget vara bättre att han icke namnges i Månadshäftena? Saken får därigenom mera tycke av journalistik eller tillfälliga anteckningar. Under första ber. titel skulle det alltså stå

Ung dam etc.

protokoll uppsatt av amanuensen

Holger Brate.

Vad tycker Ni?

Er

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Åke Bonnier (1886–1979), bokförläggare. Åke Bonnier var yngre bror till Tor Bonnier och den mest oppositionelle av bröderna. Han tog initiativet till etablerandet av Albert Bonniers Publishing House, förlagets filialkontor i New York. Inom förlaget i Stockholm svarade han främst för underhållnings- och översättningslitteratur. Han var verkställande direktör för Åhlén och Åkerlunds förlag 1929–1940.


[1] Syftar på underhållningsromanen Falska papper, som utgavs under författarpseudonymen Holger Brate. Romanen publicerades först i Bonniers Månadshäften, nr 1–8, 1916. Se brev 270 och 271 till Tor Bonnier den 24/10 1915 och 29/10 1915. Åke Bonnier ansvarade för denna tidskrift. Romanen utgavs senare hösten 1916 i bokform. I de fåtaliga recensionerna därav framhölls, att bokens uppläggning och ironiska stil hade stora likheter med Frank Hellers vid denna tid så populära äventyrsromaner. Anledningen till att Bergman denna gång under pseudonym vände sig till en bredare publik än han brukade var hans starka oro för sin ekonomiska situation i och med faderns död. Samtidigt ville han inte utåt skylta med att han tillfälligt lämnat den seriösa litteraturens fält.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Bonnier, Åke (29)
Brate, Holger (pseudonym) (5)
Heller, Frank (2)

Verk:

Falska papper, roman (16)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA