Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


277. Tor Bonnier

Örebro Ladugårdskogen

 11/12 XV

Tack kära Tor för honoraret, synnerligen välkommet! [1] Här snöar alltjämt ō som björnar gå vi i ide.

Hälsningar!

Din

HjB.

God jul! ifall vi inte träffs för´n dess.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med sorgkant.[2]


[1] Sluthonoraret för Dansen på Frötjärn. Komedier i Bergslagen II, 1915.

[2] Bergmans far avled den 17 februari 1915.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Dansen på Frötjärn/Komedier i Bergslagen II, roman (13)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA