Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


278. August Lindberg

[Örebro] 14/12 XV

Kära Svärfar!

Tack för kärkommet bref.

Jag ser i bladet att boken kommit ut i 2 uppl. [1] Nå. Redan vid första genomläsningen sa jag mig: ”Det får du vara beredd på. Ta det med ro.” Och jag tar det med ro. Men det vill jag ha sagt, att om Svärfar knusslar med brännvinet nästa gång jag kommer till Råsunda [2] så tycker jag det är oschangtilt. Det tycker jag.

Tecknar vänligast

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers familjearkiv.


[1] Första delen av August Lindbergs memoarer Barndoms- och ungdomsminnen från 1915, som Bergman beundrade mycket. Se brev 275 till August Lindberg den 1/12 1915.

[2] Orden så ska har här strukits över.

Personer:

Lindberg, August (63)

Adressat:

Lindberg, August (17)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA