Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


283. Åke Bonnier

Örebro den 8/1 XVI

Bäste Herr Bonnier! Sänder samtidigt korr. No 3[1] är under arbete och hoppas jag kunna sända den om några dagar. Innan jag avslutar en bit är det bra om jag – som nu – får läsa näst föregående i korr.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller ett avsnitt av underhållningsromanen Falska papper. Se brev 272 till Åke Bonnier den 25/11 1915, not 1.

Personer:

Bonnier, Åke (29)

Verk:

Falska papper, roman (16)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA