Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


284. Åke Bonnier

Örebro den 12/1 XVI

Bäste Herr Bonnier!

Härmed novell 3.[1] Jag hoppas att Ni ska finna härvan något mera utredd. Fullt utredd får den ju inte bli ännu.

Korrekturet afsände jag dagen efter mottagandet.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller den fortsatta utformningen av underhållningsromanen Falska papper. Se brev 272 till Åke Bonnier den 25/11 1915, not 1.

Personer:

Bonnier, Åke (29)

Verk:

Falska papper, roman (16)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA