Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


287. Marie Mizi Franzos

ÖREBRO den 3/2 XVI

Bästa Fröken Mizi[1] Franzos,

tyvärr måste jag bereda Er en stor desillusion. Författaren till ”Ung dam försvunnen”[2] är ingen annan än Eder ödmjuke tjänare. Har Ni således lust att översätta denna anonyma äventyrsroman ger jag härmed mitt tillstånd, villkoren desamma som förut.

Hur mår Ni? Hur mår Er fru Mor? Vi ha det rätt så bra. Om några månader komma vi väl att bryta upp. Vem vet vart.

Med hjärtliga, vördsamma hälsningar till Er fru Moder och till Er själv

Er tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Bergman har här gjort flera felslag vid utskriften av namnet.

[2] ”Ung dam försvunnen” är titeln på första kapitlet i romanen Falska papper, som först publicerades som följetong i Bonniers Månadshäften, nr 1–8, 1916 och därefter trycktes i bokform under pseudonymen Holger Brate. Se korrespondensen med Åke Bonnier vid den här tiden.

Personer:

Bonnier, Åke (29)
Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Falska papper, roman (16)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA