Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


288. Åke Bonnier

ÖREBRO, Ladugårdskogen den 6/2 XVI

H.Herr Bokförläggare

ÅKE BONNIER

Stockholm.

Bäste Herr Bonnier,

samtidigt som jag härmed sänder Eder en ny historia, ber jag Eder taga i övervägande, hur många Ni önskar till. Tor talade, som jag nämde, om tolv. Men vid vårt sammanträffande tyckte jag mig förstå, att Ni hellre önskade ett mindre antal.[1] Och i en dylik fråga bör givetvis redaktionella hänsyn vara avgörande.

Som det för mig är av vikt att i tid kunna ”ställa om mitt hus” d.v.s. Elvira Hagens, bleve jag sålunda tacksam för bestämt besked, innan jag om några veckor går till nästa kapitel.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller ett avsnitt av underhållningsromanen Falska papper samt den fortsatta utformningen av denna. Se brev 272 till Åke Bonnier den 25/11 1915, not 1. Åke Bonnier svarade i brev den 14/3 1916: ”Ni frågar hur Ni skall göra med fortsättningen, vilket jag naturligtvis överlåter åt Eder själv att bestämma. Emellertid kanske det är farligt att draga ut serien alltför långt. [- - -] Vill Ni därför så småningom tänka på ett slut och att låta Ellys äventyr få en klimax så vore kanske det det lämpligaste.”

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Bonnier, Åke (29)

Verk:

Falska papper, roman (16)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA