Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


289. Åke Bonnier

Ladugårdskogen, Örebro 9/3 XVI

Bäste Herr Bonnier!

Härmed Kap. V.

Har Ni fattat något beslut beträffande antalet kap.?[1]

Korr. på no 4 återsändes idag.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar på arbetet med underhållningsromanen Falska papper. Se korrespondensen med Åke Bonnier vid denna tid.

Personer:

Bonnier, Åke (29)

Verk:

Falska papper, roman (16)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA