Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


  290. Marie Mizi Franzos

Ladugårdsskogen, ÖREBRO den 9/3 XVI

Kära Fröken Franzos!

Endast några rader i hast för att tacka Eder för det vänliga brevet. Jag skulle oändligt gärna skicka Er fortsättningen på rövareromanen i Månadshäftena[1] – om den bara existerade. Jag är nämligen nog lättsinnig att icke skriva ett nytt kapitel förrän jag läst korr. på det föregående. – Vad ”Hans Nåds” komedi[2] beträffar, så har jag verkligen en gång påbörjat den. Men just då (det är ett år sedan) dog min far – jag förlorade helt och hållet lusten och har ännu icke återfått den. Troligen kommer jag dock så snart jag får tid att återupptaga ämnet. Måtte Ni sedan bli sannspådd!

Vi stå nu, vår dåliga vana trogna, i begrepp att flytta. D.v.s. vi ska flytta den första april men veta ännu icke till vilken – – stad. Vad tycker Ni om det? Slarvigt folk, inte sant?

Min hustru hälsar Er så hjärtligt, och båda bedja vi Eder framföra vår vördnad för Er Fru Mor.

Eder tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Avser kapitlet ”Ung dam försvunnen” i romanen Falska papper. Se brev 287 till Mizi Franzos den 3/2 1916.

[2] Åsyftar den postumt publicerade komedin Hans Nåds maitresse. Se brev 221 och 254 till Mizi Franzos den 21/11 1913, not 4, resp. den 28/12 1914, not 6.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Falska papper, roman (16)
Hans Nåds maitresse, drama (3)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA