Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


293. Åke Bonnier

Liljeholmsvägen 4 den 23/4 XVI

H.Herr Bokförläggare

ÅKE BONNIER

Stockholm

Bäste Herr Bonnier,

som tsaren går och väntar på den dödande anarkistbomben, så har jag gått och väntat på Ert brev. När det nu efter ett par dagars rundtur via Örebro drabbat mig, så vill jag ju inte söka skydd bakom ursäkter. Jag vill endast göra Er en fråga. Har Ni någonsin flyttat? Nej, det har Ni inte, åtminstone inte så vidrigt grundligt som jag nu. Och Ni vet således icke, att den som obetänksamt nog givit sig i den leken är ett viljelöst offer för flyttkarar, järnvägstjänstemän, expresser, montörer[,] snickare och alla andra skadedjur som äta och föröda våra fattiga dagar.[1]

Nu har jag emellertid halat upp min maskin, spjälat min trasiga stol och förjagat alla världsliga bekymmer för att helt ägna mig åt min plikt. Om manus[2] kommer Er tillhanda på onsdagen – går det?

Förlåt syndaren – det har min själ inte varit någon rolig synd – –

                                                                                                                                Er

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Hjalmar och Stina Bergman hade vid denna tid flyttat från olika tillfälliga bostäder strax utanför Örebro, där de slagit sig ned efter faderns död i februari 1915, till en mer permanent bostad på Liljeholmsvägen 4 i Stockholm. Den mödosamma flytten avser sannolikt avvecklingen av bostaden i gården Håknarp i Brötjemark, i Småland.

[2] Syftar på det fortsatta arbetet med underhållningsromanen Falska papper. Se brev 272 till Åke Bonnier den 25/11 1915, not 1, och följande korrespondens med Åke Bonnier.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Åke (29)

Verk:

Falska papper, roman (16)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA