Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


294. Åke Bonnier

[Liljeholmsvägen 4] 26/4 [1916]

Bäste Herr Bonnier,

härmed äntligen manus.[1] Forts. ō slut följer om 8-10 dagar.

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar på arbetet med underhållningsromanen Falska papper. Se brev 272 till Åke Bonnier den 25/11 1915,

not 1, samt följande korrespondens med Åke Bonnier.

Personer:

Bonnier, Åke (29)

Verk:

Falska papper, roman (16)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA