Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


297. Tor Bonnier

Liljeholmsvägen 4, Lljhlmn den 27/7 XVI

Kära Tor, härmed framföres Stinas djupt kända tacksamhet för honoraret, som hon fann synnerligen rikligt tilltaget. Tack ska Du ha!

Om Du mins talade vi några ord angående möjligheten att utgiva några mina sagor.[1] Jag sänder nu ett dussin (tror jag det är) till påseende. Har Du tid, så kunde Du ju vara snäll och titta på dem. Kanske att några duga – jag vet inte.

Din

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Bergman utgav 1916 en samling sagor som tidigare i flertalet fall varit publicerade i Stina Qvints (1859–1924) julpublikationer för skolungdom. Samlingen var illustrerad av Annicka Öman (1882–1969). Bergmans försämrade ekonomiska situation pressade honom så starkt, att han tog fasta på varje möjlighet till biinkomster. I detta fall hade familjens gamla vän i Örebro Berta Rahlén förmedlat kontakten.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Lindberg-Öman, Annicka (4)
Quint, Stina (3)
Rahlén, Berta (5)

Verk:

Sagor (1916), sagosamling (2)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA