Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


298. Tor Bonnier

Liljeholmen fredagen 8 [september 1916]

Käre Tor, här kommer jag nu med ett manuskript[1] att tynga Ditt skrivbord ō Ditt sinne. Ja, vad håken ska en fattig författare ta sig till?

Och inte nog därmed tränger jag in i Ditt eget ägandes hus som mögelsvamp om

 hösten![2] Naturligtvis var det väldigt skönt att komma ifrån buller-helvetet på några veckor. Men jag skulle bra gärna vilja veta, om vi inte på detta sätt korsa[3] några Dina planer eller på annat sätt bereder obehag??

Kanske att Du och Abbe i hemlighet längta efter att se våra skalper dingla på klädstrecket vid Djupvik.

Ja, den som det visste!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1]  Manuskriptet till den omarbetade berättelsen Knutsmässo marknad / Komedier i Bergslagen III. I en första version hade denna redan skrivits i augusti/september 1914 och var från början tänkt att ingå som en av berättelserna i första delen av trilogin Komedier i Bergslagen – Två släkter. Tor Bonnier framförde dock kritik mot berättelsen i denna form och Bergman accepterade genast tanken på en omarbetning. Se brev 243 och 246 till Tor Bonnier den 10/9 1914 resp. den 2/10 1914, not 1. Omskrivningen kom dock att dröja av flera orsaker, bl. a. Bergmans nervositet och faderns död i februari 1915 samt därpå utarbetandet av underhållningsromanen Falska papper, som han utgav under pseudonymen Holger Brate. Se brev 270 till Tor Bonnier den 24/10 1915, not 2. Först våren 1916 började han fundera på att ta upp stoffet igen till förnyad bearbetning, något som enligt almanackan skedde under perioden den 25/7–8/9 1916. Tor Bonnier uttryckte den här gången i brev den 13/9 1916 sin förtjusning över det nya manuskriptet.

[2] Bergmans bodde ett par månader denna höst huvudsakligen i familjen Bonniers sommarvilla Djupvik på Dalarö, eftersom Hjalmar stördes av buller och blev nervös i den våning på Liljeholmen makarna flyttat in i våren 1916. Tor Bonnier uttrycker i brev den 13/9 1916 sin tillfredsställelse med att sommarstället kommer till användning: ”Så dess längre Ni vill bo kvar där, dess mindre skola vi eftertrakta Edra skalper.”

[3] Här har Bergman börjat en ny sats med eller som han dock korsat över.

Personer:

Bonnier, Albert Abbe (13)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Falska papper, roman (16)
Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)
Två släkter/Komedier i Bergslagen I, roman (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA