Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


3. Herman Brulin

Fågelsång, Örebro, den 14/8 901[1]

Upphöjde Tviflare!

Sodoms eldpelare och Gomorras otrefliga röktillställningar samt slutligen en oerhörd respekt för fotograftrappor föra min fylliga och något tröga hand öfver detta tämligen fula papper.

I min eleganta portfölj ligger sedan den 16de juli detta år ett halffärdigt bref till välaktade Herman Brulin. Men den hänsynslöse Mercurius* har än slungat mig till det prålande Stockholm än till det tysta Lund än till den systerliga famnen i Dalsland[2] och dymedelst har den fräcke förhindrat detta brefs afsändande. I detta bref uttryckes, förutom min djupa vördnad, mitt hjertliga och ödmjuka tack för Tantes och Ditt vänliga bref samt en lat människas hjärtevarma önskan, att en annan människa måtte klättra uppför många trappor till den tortyr som kallas fotografering. – Innehafvaren af denna kristliga önskan ber under djupa bugningar att få förblifva Din ständigt tillgifne och beundrande

Hjalmar Bergman!

Jag ber om mina vördsamma och hjärtliga hälsningar till Tante och Farbror!

*Det är naturligtvis som resande jag anlitat honom allt missförstånd undanbedes!

Handskrivet kortbrev. Originalet finns i Riksarkivet.


[1] Kortbrevet är adresserat till Bibliotekarien, Fil. Kand. m.m. H. Herr Herman Brulin.

[2] Bergmans yngre syster Elna S:t Cyr bodde vid denna tid tillsammans med sin make Edgar i Mellerud i Dalsland.

Personer:

Brulin, Herman (26)
S:t Cyr, Edgar (4)
S:t Cyr, Elna (10)

Adressat:

Brulin, Herman (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
3_01.png
3_02.png