Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


300. Tor Bonnier

Djupvik den 19/9 XVI

Kära Tor, jag har funderat över Din anmärkning[1] mot bokens slut o finner den tyvärr nog så berättigad. Emellertid kan jag nog inte ändra något i själva händelseförloppet, ty factum är factum. Men genom att skildra tattargubbens förblindande slagsmåls-raseri något fylligare skulle man kanske kunna mildra det otroliga i händelsen. Det behövde inte bli mer än några rader, på sin höjd en vanlig bok-sida och borde således ej kunna väsentligt tynga boken. Vad tycker Du? I så fall kunde Du vara snäll ō skicka mig endast det bladet, på vilket gubbens död berättas, så skulle jag inflika det behövliga.

Här stormar väldans igår ō idag men är ljuvligt lika fullt.[2] Och jag försummar ej att blöta mig varje dag. Är det något vi kunna uträtta beträffande båtar eller annat, är Du väl snäll ō ringer.

Hej!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Brevet är skrivet med blyerts.


[1] Sannolikt har anmärkningen framförts muntligen, eftersom den inte återfinns i förlagskorrespondensen. Bergman kom också att göra ett mindre förtydligande kring motivet till tattarens – kallad ”Västerrådagubben” – dråp på Jörgen Siedel under den upprörda scenen i bondstugan. Se brev 301 till Tor Bonnier den 24/9 1916.

[2] Bergmans bodde vid denna tid i familjen Tor Bonniers sommarvilla Djupvik på Dalarö.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA