Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


301. Tor Bonnier

Djupvik den 24/9 XVI

Kära Tor, härmed kontrakten ō papperna. [1] Vad honoraret beträffar, bleve jag tacksam få något därav, när dessa icke blott ljuvliga utan även billiga Djupviks-dagar sont passés.[2] Jag tror att jag reder mig med 10 ex. Skulle jag i en framtid få behov av ytterligare ett eller två, kommer jag väl med en hövlig hemställan –

Jag har försökt att så kortfattat som möjligt giva läsaren ett begrepp om tattarens förvildning[3] – det hjälper väl alltid något!

Vi hade trott, att Ni skulle begagna denna sommardag till en Dalaröfärd. Men Abbe[4] åtminstone håller väl [styvt?] på Barnensdag. Hälsa honom eljes att kullen n:o 2 nu tycks vara mogen för högre cirkus-dressyr.

Liljedal ō en till ha laggt upp Dina båtar, och motorn är i sjöboden, vars dörr jag högst egenhändigt försett med ryckfritt hänglås. Alltså har jag också gjort nytta! För övrigt ha vi de sista dagarna tjänstgjort som sällskaps-apor på Namnlösa,[5] läst memoarer ō prisat dem efter bästa förmåga (vilket inte var svårt!)[6]

Dagen just nu mer underbar än någonsin. Varför sätter Ni inte den stora familjemotorn i svansen på Er?! Eller någon annan motor. Såna här dagar få vi inte många.

Skrivet på loggian.

Din

HjB

Om Ni vill vara ensamma här ute något, så kan Ni väl vara snälla ō säga till! Under tiden söker vi tak på Namnlösa, där det ju är gott om plats särskilt de dagar, frun är i stan.

         

Glädjeämne! Under roten av ett kullfallet träd ha vi hittat ett par rel. oskadade galoscher märkta T.B., alltså Din egendom. Som de äro alldeles för små för mig har Du orsak att glädjas, i tider då endast golasch kan köpa galosch.[7]

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller romanen Knutsmässo marknad. Komedier i Bergslagen III, 1916.

[2] fra., fritt översatt: är till ända.

[3] Ett förtydligande som Bergman infört i avslutningen av denna roman. Se brev 300 till Tor Bonnier den 19/9 1916, not 1.

[4] Tor Bonniers äldste son, Albert Bonnier, som vid den här tiden var 8 år.

[5] Familjen Lindbergs sommarvilla Namnlösa på Dalarö, där den cancersjuke August Lindberg tillbringade sina sista månader, innan han den 18 november avled.

[6] Skådespelaren August Lindberg skrev under sin sjukdomsperiod sina memoarer: Barn- och ungdomsminnen, 1915 och Tidiga teaterminnen, 1916. Se brev 275 till August Lindberg den 1/12 1915. Det var den senare volymen som nu var aktuell för högläsning. Bergman hyste sedan ungdomen en stark uppskattning av sin svärfar.

[7] Ordlek med ordet gulasch som vid den här tiden syftade på personer som skodde sig på kriget.

Personer:

Bonnier, Albert Abbe (13)
Bonnier, Tor (348)
Lindberg, August (63)

Verk:

Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA