Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


303. Karl Otto Bonnier

Djupvik, Dalarö den 11/11 XVI

Bokförläggaren

H. Herr KARL OTTO BONNIER

Stockholm.

Krig, dyrtid och ryktet om att min bok Knutsmesso-Marknad i dagarna lär utkomma, har hos mig väckt en rasande honorar-hunger, vilket sorgliga faktum jag härmed nödgas tillstå för den ende, som torde kunna bringa patienten någon lindring. Ett föregående anfall har av vännen Tor botats med en preventiv dos på kr. 200 (tvåhundra) varå han erhållit kvitto. Vågar jag nu be Eder sända rästen av den förträffliga medicinen? Det är en elakartad frossa, det här, men i Er vidsträckta praktik har kanske förekommit liknande fall –?[1]

Vördsamt

Eder tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Brevet vittnar om den oro för sin utkomst som den ekonomiska förlusten efter faderns död utlöst hos Bergman. Enligt en anteckning, påförd brevet av förlaget, återstod 925 kronor av det aktuella honoraret. Knutsmässo marknad skrevs i sin sista version under perioden den 25/7–8/9 1916 och kom enligt tryckerijournalen ut i oktober med tillägget Komedier i Bergslagen III. Bergmans förfrågan i november är därför något oväntad.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA