Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


304. Åke Bonnier

Djupvik den 15/11 XVI

H. Herr Bokförläggare

ÅKE BONNIER

Stockholm.

Tusen tack för pengarna, varå härmed kvitto! Vill Ni vara god och framföra min vördsamma hälsning och tack till Er far![1]

Om den ryslia Lydia[2] har jag intet att förtälja. Vi resa i morgon in för att om möjligt upptäcka några koncept-papper. I betraktande av fruntimmers passion för att städa bort papper – även viktigare än dessa – torde vi tyvärr endast ha små utsikter att finna något.

Eder

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Åsyftar ett honorar för Knutsmässo marknad. Komedier i Bergslagen III Se brev 303 till Karl Otto Bonnier den 11/11 1916.

[2] Syftar på en gestalt i underhållningsromanen Falska papper.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Åke (29)

Verk:

Falska papper, roman (16)
Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA