Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


311. Algot Ruhe

Liljeholmsvägen 4 5/1 XVII

Vän Algot Ruhe,

en anhörig har skickat mig från yttersta obyggden ett klipp ur Saisonen,[1] vari min Marknad omtalas. Att observeras av en så aristokratisk tidning är alltid en sensation för en gammal plebej; dock starkare den att se namnet Algot Ruhe under raderna. Det är några högst charmerande [oläsl.], Du skänkt mina gubbar. Mest charmerande för yrkesmannen att Din klara, alseende blick nu som vanligt ej förnekar sig.

Detta är icke något officiellt författare-tack. Endast ett handslag på nya året.

Din

Hjalmar Bergman

Hur är det, befar Du icke vidare de Mälarevågor? När ser jag härnäst Ditt vördnadsbjudande skägg och milda visemans leende?

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på kort med sorgkant.[2] 


[1] Algot Ruhe skrev en erkännsam recension av Knutsmässo marknad. Komedier i Bersglagen III i tidskriften Saisonens julnummer 1916. Han framhöll att romanen inte bara ger ”ett rikt kunskapsmaterial om ifrågavarande skede” utan prisar den även för att vara ”mönstergill i sin konstnärliga enhetlighet” och att ha ”ett högst charmerande persongalleri”.

[2] Svärfadern August Lindberg hade avlidit i november 1916.

Personer:

Lindberg, August (63)
Ruhe, Algot (43)

Verk:

Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA