Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


312. Åke Bonnier

[Liljeholmsvägen 4] 13/1 XVII

HHerr Bokförläggare

Åke Bonnier

Stockholm.

Bäste herr Bonnier, tro om Ni skulle vilja göra mig en tjänst?? Saken är denna: en kritiker i norska Aftenposten sände mig en rec. av ”Knutsmässan” jämte en anhållan om att Bonniers måtte skicka honom några av mina tidigare arbeten.[1] Jag förde hans vädjan vidare till Tor, som lovade sända de båda tidigare Bergslags-Komedierna. Nu skriver emellertid mannen ō klagar att man endast presentat honom ”Knutsmässan” – som han ju redan anmält ō följaktligen själv hade – ō ingenting annat! Då jag – enligt Sven Lidman[2] på grund av en oförnuftig blygsamhet ifråga om fri ex.! – icke äger mina egna böcker, undrade jag alltså om Ni skulle vilja vara så förbaskat vänlig ō tillfredsställa den norske mannen vars namn ō adress är

O. Lie-Singdahlsen[3]                                                                                Victoria Terasse 9

Kristiania                  

                                                      ?

Förlåt det besvär jag vållar ō mottag på förhand mitt förbindliga tack!

Eder

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med sorgkant.[4]


[1] Se brev 307 till Tor Bonnier den 7/12 1916.

[2] Författaren Sven Lidman (1882–1960).

[3] Den norske författaren Ole Christopher Singdahlsen. Se brev 307 till Tor Bonnier den 7/12 1916. Adressen till Singdahlsen är i brevet inramad. Frågetecknet befinner sig under denna ram.

[4] Svärfadern August Lindberg hade avlidit den 18 november 1916.

Personer:

Bonnier, Åke (29)
Lidman, Sven (7)
Lindberg, August (63)
Singdahlsen, Ole Christopher (2)

Verk:

Dansen på Frötjärn/Komedier i Bergslagen II, roman (13)
Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)
Två släkter/Komedier i Bergslagen I, roman (12)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA