Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


313. Åke Bonnier

 [Liljeholmsvägen 4] 25/1 XVII

HHerr Bokförläggare

Åke Bonnier.

På resa stadd har jag icke förut kunnat tacka för Edert vänliga tillmötesgående[1] ō den dito dito uppmaningen! Ja, jag kommer nog om en 14 dar eller så dragand[e]s med ett manus.[2] 

Till dess!

Eder

Hjalmar Bergman

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på kort med sorgkant.[3] 


[1] Se brev 312 till Åke Bonnier den 13/1 1917.

[2] Se brev 316 till Åke Bonnier den 5/5 1917, not 1.

[3] Svärfadern August Lindberg hade avlidit den 18 november 1916.

Personer:

Bonnier, Åke (29)
Lindberg, August (63)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA