Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


315. Ord och Bild

 [Liljeholmsvägen  4]  5/5 XVII

Red av

”Ord och Bild”

Stockholm

Tar mig härmed friheten fråga om närslutna berättelse kan finna användning i ”Ord och Bild[”].[1]

Med utmärkt högaktning

Hjalmar Bergman

adr Liljeholmsväg 4 Liljeholmen

Handskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med sorgkant. [2]


[1] Av tillskrift på brevet framgår att Bergmans förfrågan besvarats den 22/5 1917. Svaret innebar tydligen ett omedelbart avslag, eftersom ingen berättelse av Bergman finns införd i Ord och Bild, vare sig 1917 eller 1918.

[2] Svärfadern August Lindberg hade avlidit i november 1916.

Personer:

Lindberg, August (63)

Adressat:

Ord och Bild, (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA