Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


316. Åke Bonnier

Liljeholmsvägen 4, 5/5 XVII

H. Herr Bokförläggare

ÅKE BONNIER

Stockholm.

Bäste herr Bonnier, Tor nämde för någon tid sedan, att Ni möjligen skulle kunna bereda plats i Månadshäftena för ett par bitar, den ena av mig, den andra av herr Brate. Är det så, vill jag för den sistnämda herrns räkning föreslå närslutna ber.,[1] som baserar sig på ett minne. Den kan passa herr Brate, tycker jag. Huruvida den också passar Månadshäftena blir ju en annan sak, som jag hoppas att Ni godhetsfullt vill underrätta mig om. För egen räkning håller jag på med en novell[2] som jag i tidens fullbordan skall försöka pracka på Er.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med sorgkant. [3]


[1] Sannolikt den inskickade novellen ”Det var Aseff”, som trycktes i Bonniers Månadshäften, nr 6, 1918, under pseudonymen Holger Brate.

[2] Sannolikt åsyftas novellen ”Handel. Ur Firman Hahn, Huhn & Comp:s papper”, tryckt i Bonniers Månadshäften, nr 9, 1917.

[3] Svärfadern August Lindberg hade avlidit den 18 november 1916.

Personer:

Bonnier, Åke (29)
Brate, Holger (pseudonym) (5)
Lindberg, August (63)

Verk:

Det var Aseff, novell (1)
Handel ur firman Hahn, Huhn & comp:s papper, novell (1)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA