Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


318. Torgny Segerstedt

Segelholmen den 17/7 XVII

HHerr Professor

Torgny Segerstedt

Göteborg.

Åberopande vårt samtal i våras tar jag mig friheten tillskriva Herr Professorn med förfrågan, huvuvida Ni och G.H.T. har användning för mig i egenskap av litteratur- och teater-anmälare?[1]

Jag bleve Herr Professorn synnerligen tacksam för svar under adress Dalarö.

Med utmärkt högaktning

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Göteborgs universitetsbibliotek.

Torgny Segerstedt (1876–1945), religionsfilosof och chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Segerstedts kontroversiella doktorsavhandling (Uppsala, 1903) behandlar ämnet Till frågan om polyteismens uppkomst. År 1913 tillträdde Segerstedt efter en het debatt en professur i religionshistoria vid Stockholms högskola. 1917 tillträdde han befattningen som chefredaktör för Handelstidningen i Göteborg, där han framför allt gjorde sig känd för sin tidiga och konsekventa kritik av nazismen.


[1] Av brev 320 till Gustaf Muck Linden den 27/7 1917 framgår indirekt, att ett av syftena bakom denna förfrågan var, att Bergman som tilltänkt teaterkritiker skulle stödja vännen Lindens arbete som nytillträdd teaterchef för Lorensbergsteatern i Göteborg. En bidragande faktor var också Bergmans ökade intresse för att teoretiskt analysera scenkonst, detta sedan han flyttat till Stockholm. Kanske var det avgörande skälet dock hans behov av en fast inkomst, sedan han efter faderns död förlorat sin förmögenhet. Som han meddelade Linden i ovan nämnda brev avslogs hans förfrågan, tydligen med hänvisning till att Handelstidningen redan hade en teaterkritiker i John Atterbom (1870–1930). I brev till modern och den äldre systern Ester von Friesendorff den 21/6 1917 förklarar Bergman närmare vad som låg bakom denna förfrågan. ”Emellertid har jag nog inte stora utsikter att få platsen. Jag talade med professor Segerstedt – tidningens nye huvudredaktör – någon dag innan vi foro hit ut [Segelholmen], och jag tyckte inte det lät lovande. Saken är den att tidningens mångårige recensent, doktor Atterbom, dels är sjuklig dels enligt Segerstedts åsikt mindre lämplig. Men – som han sade – jag kan omöjligt focka en mångårig medarbetare om icke bolaget ger honom en lämplig pension, och som de nu gjort flera och dyrbara ny-engagement är budgeten redan hårdt belastad.”

Personer:

Atterbom, John (2)
Bergman, Fredrique (54)
Friesendorff, Ester von, Tova (11)
Linden, Gustaf Muck (98)
Segerstedt, Torgny (3)

Adressat:

Segerstedt, Torgny (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA