Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


329. Tor Bonnier

Dalarö den 20/11 XVII

Kära Tor, ännu en gång tack för pengarna![1] Härmed kvittot, som jag alltså ändrat en smula och samtidigt sänder jag i p.a. de överskjutande 37,50.

Din

HjB.

Kvitto & kontrakt.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller honoraret för romanen Mor i Sutre, 1917.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Mor i Sutre, roman (11)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA