Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


330. Karl Otto Bonnier

Djupvik den 24/12 XVII

Bokförläggaren

HHerr Karl Otto Bonnier

Stockholm.

För Edert vänliga brev och glada budskap[1] får jag härmed betyga min tacksamhet, vars storlek och uppriktighet säkert ej behöver bestyrkas med några attributer!

Samtidigt ber jag att hjärtligen få tacka Eder för allt det älskvärda tillmötesgående, som Edert förlag under det gångna året visat mig. Jag skulle bara önska att mina drumliga böcker äntligen ville kosta på sig den smula levnadsvett som består i att tacka för visad gästfrihet!

Stina önskar Er en god, glad helg och däri instämmer Eder vördsamt tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] För fjärde gången erhöll Bergman detta år ett Bonnierstipendium. Denna gång på 1 000 kronor.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Karl Otto (87)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA