Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


331. Gustaf Muck Linden

Dalarö 31/1 XVIII

Vän Muck! Tack för ett fagert kort ō för Dina vänliga önskningar! Att vi skulle träffas under året förefaller dock rätt tvivelaktigt. Det vilar i gudarnas sköte, ō de äro sällan välvilliga. Emellertid följa vi på avstånd Er campagne ō glädja oss uppriktigt åt den vändning striden tyckes taga. Du är i alla händelser lycklig, kära Muck, avundsvärd. Du får slåss![1] För tusan, vad är allt annat? Bara boss!

Jag för min del har slagit mig ned på jordklotet ō skriver dramatik, tragedi ō komedi[2] – dock mest det senare. Jag bor i lånta möbler[3] ō har inte längre en byrålåda att begrava mina [opera i]?[4] men vad gör det? Jag har ju hela världen!

Hej gamle vän!

Kyss från mig den vackra hand som vårdslöst blandar sig med hundens tassar ō betyga honom – hunden – min stabila högaktning.

Din

HjB

Handskrivet på dubbelvikt korrespondenskort. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Linden hade som chef för Lorensbergsteatern att i styrelsen ”slåss” för en utökad budget.

[2] I januari/februari 1918 bearbetade Bergman till en komedi den novell,”Friarna på Rockesnäs”, som strax dessförinnan publicerats i Julstämning 1917. Novellen hade tillkommit den 6–7 maj 1917.

[3] Bergmans bodde denna vinter i familjen Tor Bonniers Villa Djupvik på Dalarö.

[4] Handstilen är här svårtydd.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Friarna på Rockesnäs, drama (3)
Friarna på Rockesnäs, novell (4)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA