Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


333. Gustaf Muck Linden

Dalarö den 22/2 XVIII

Vän Muck! Samtidigt härmed övergår Dig det tunga ödet att få mottaga ett manus. av min hand. Det är en fyr-akts-komedi kallad ”Friarna på Rockesnäs”. Läs och besinna o gode Muck! Jag sänder den även till Hedberg.[1] Intiman ligger på en annan komedi.[2] Till Ranft[3] skickar jag ej, ty han har havt bort en pjes för mig.

Så det. Börjar Ni trivas i G-g.?[4]

Hälsa Olga! Stina hälsar.

Din

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Bergman hoppades säkerligen på att Linden, som chef för den tämligen nystartade Lorensbergsteatern i Göteborg under åren 1917–1919, för sin teater skulle anta pjäsen Friarna på Rockesnäs. Enligt en sentida artikel av Stina Bergman i BLM, häfte 6, 1950 skrevs pjäsen i januari/februari 1918. Mindre hopp hade Bergman nog, när det gällde dåvarande dramatenchefen Tor Hedberg efter fiaskot med två av marionettspelen – En skugga och Dödens Arlekin – på nationalscenen 1917. Varken på den ena eller andra teatern blev skådespelet uppfört. Se brev 328 till Mizi Franzos den  20/11 1917, not 2.

[2] Komedin Ett experiment skrevs enligt almanackan i november 1917 på Dalarö. Pjäsen sändes till Gustaf Collijn, chef för Nya Intima teatern, och blev i maj antagen för denna scen. Den hade premiär den 8 januari 1919 och gick 22 gånger.

[3] Albert Ranft (1858–1938), chef för ett större teaterimperium, däribland Svenska teatern. Den pjäs som denne ”havt bort” var Snödropparna, skriven våren 1911.

[4] Gustaf Muck Linden hade som teaterchef haft vissa samarbetssvårigheter med styrelsen för Lorensbergsteatern.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Collijn, Gustaf (16)
Franzos, Marie Mizi (66)
Hedberg, Tor (36)
Linden, Gustaf Muck (98)
Ranft, Albert (11)
Raphael-Linden, Olga (34)

Verk:

Dödens Arlekin, drama (9)
En skugga, drama (16)
Ett experiment, drama (9)
Friarna på Rockesnäs, drama (3)
Snödropparna, drama (9)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA